ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: 45

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร: