ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อทัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

: 63

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อทัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

รายงานตัว วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


ดาวน์โหลดเอกสาร