ผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

: 505

ผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1


⌈download⌋ รายละเอียดผลการพิจารณาย้ายฯ