แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

: 188

แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนได้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

» ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม «