ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านคณะทำงานเวทีรับฟังข้อเสนอเยาวชนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

: 14


วันนี้ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านคณะทำงานเวทีรับฟังข้อเสนอเยาวชนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา