ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย) รร.บากงพิทยา

: 18

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วย ศน นิรามัย นิเดร์หะ นางยามีละห์ เจะมูซอ นวก.ศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย) รร บากงพิทยา สังกัด สช.หนองจิก ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ ประกอบด้วย กศน อ.หนองจิก และ จนท สช.อ.หนองจิก ได้ร่วมเก็บข้อมูล ดังนี้
1 จำนวน ครูอาสา และทีมอาสาจาก กศน จำนวน 9 คน
2 แผนพัฒนาการอ่าน ของ รร คือกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 1 ชั่วโมง/วัน ป.1-6
3 แผนส่งเสริมของ กศน คือการจัดกิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน โดยใช้บัตรคำ เกม ตามแผนที่กำหนด
4.จำนวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จำนวน 121 คน
ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และวิเคราะห์รูปแบบการแก้ปัญหาให้เป็นทิศทางเดียวกัน และพิจารณาจัดทำเครื่องมือในการติดตามครั้งต่อไป