ร่วมเป็นเกียรติโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองจิก

: 7

2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายโชคดี ศรัทธากาล) ได้มอบหมายให้ น.ส.เมตตา นาคพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองจิก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี จัดงานดังกล่าว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน จากสถาบัน ว.กาญจนาภิเษก ว.เกษตรและประมง รร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม รร.อิสลามนิติวิทย์ รร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ และ รร.สังกัด สพป.ปน.2 โดยมี รองนายแพทย์ สสจ.เป็นประธาน (นางสาวเปรมจิตต์ หงษ์อำไพ) มีกิจกรรม คือ 1.รจัดนิทรรศการนวัตกรรมเครื่องอบอาหารแห้ง จาก ว.เกษตรและประมง 2.การแสดงของนักเรียน รร.ปทุมคงคาอนุสรณ์/ว.กาญจนาภิเษก 3.ลงนาม MOU ระหว่างศูนย์พักพิง และสถานศึกษาในอำเภอหนองจิก