ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

: 12

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศธจ.ปน มอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปน ประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี