ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนทูลถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษา

: 6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 -​16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาผู้รับผิดชอบงานทุนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีได้ไปลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 59/3 หมู่ที่ 4 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวอาลีสรา ดีซอย ซึ่งศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่ได้ทูลถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดาไม่ได้ประกอบอาชีพ มารดาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ตัวเอง จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อไป

ภาพกิจกรรม:

ภาพ/ข่าว: มาเรียมและอัสมะ