ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและรับรู้และการมีส่วนร่วมสานฝันสร้างอนาคต สู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

: 12

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 21 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและรับรู้และการมีส่วนร่วมสานฝันสร้างอนาคต สู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องทามารีน ชั้น 3 โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้