หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113

: 3

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในการนี้ได้รับความร่วมมือการตอบรับการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เป็นอย่างดี