ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

: 68

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน และนางดารุณี ประทีป ณ ถลาง ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว. ปัตตานี โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี