รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

: 25

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

>> download ที่นี่ <<