ประกาศกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (28 จังหวัด) ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564

: 172

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (28 จังหวัด) ตั้งแต่ 4 – 31 มกราคม 2564