คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล

: 13

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล


รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25784/
รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25781/
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25775/
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25778/
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25787/