สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

: 2

ขอเชิญรับชมสารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” ออกอากาศในรายการ “มองมุมใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-13.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/08/21567/