สทศ. แจ้งปฏิทินสอบด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2563

: 654

สทศ. แจ้งปฏิทินสอบด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. 3 สอบวันที่ 6 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ วันที่ 6 เมษายน 2564