สทศ. ออกปฏิทินสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

: 265

สทศ. ออกปฏิทินสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563


  • ครั้งที่ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 63 ประกาศผล 11 พ.ย. 63
  • ครั้งที่ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ ที่ 7 มี.ค. 64 ประกาศผล 7 เม.ย. 64