รวมข่าวจากคุรุสภา

: 4

รวมข่าวคุรุสภา


1. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
ลิ้งค์ข่าว http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18729/
2. การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563
ลิ้งค์ข่าว http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18723/
3. การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2563
ลิ้งค์ข่าว http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18718/
4. คุรุสภาสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 12 ประเภท
ลิ้งค์ข่าว http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18708/
5. คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
ลิ้งค์ข่าว http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18737/