ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562

: 182

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2:


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (กรุณาดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลตามสังกัด):


วิธีการดาวน์โหลด:

1. Click ไฟล์ที่จะดาวน์โหลด ดังภาพ

2. จะปรากฏหน้าต่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ จากนั้นให้ Click ปุ่มดาวน์โหลด ดังภาพ

3. เลือกพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด และ Click ปุ่มบันทึก ดังภาพ