การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 4/2564

: 17

การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 4/2564

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2564 (กศจ.) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี จำนวน 18 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิกการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี