การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564_2565)

: 62

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564_2565) จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี