การประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

: 19

การประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

               เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดปัตตานี
โดยมีนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี