พสน.ปัตตานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤติในเทศกาลวาเลนไทน์

: 9

พสน.ปัตตานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤติในเทศกาลวาเลนไทน์

       เมื่อวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าคณะ
นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ออกเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่จุดเสี่ยง อำเภอเมือง อำเภอโคกโพธิ์ โดยมี พสน. ออกปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน