พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

: 4

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

      เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนโดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40จังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี