วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

: 4

วันที่ 5 ก.พ.64 นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของรางวัลให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 10 ก.พ. 64 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี