ผู้ตรวจ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบูรณาการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

: 12

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโชคดี ศรัทธาการ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เข้าพบ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เจ้าคณะประจำจังหวัดปัตตานี และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อนำเรียนข้อมูล นำความเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมโรงเรียน Stand Alone , โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้บรรลุผลตามนโยบาย และเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป