ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนตะโละไกรทอง (โรงเรียนคุณธรรม)ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

: 6

วันที่12 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนตะโละไกรทอง (โรงเรียนคุณธรรม)ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ภาพกิจกรรม: