ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

: 4

วันที่12 ม.ค. 64 เวลา 10.40 น.รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ฯ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

ภาพกิจกรรม: