กิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

: 5

วันที่12 ม.ค.64 เวลา.9.00 น.นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มีนักเรียนเข้ารับการบรรยาย จำนวน 170 คน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือฯ และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.ไม้แก่น เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

ภาพกิจกรรม: