ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.ศธ.

: 19

วันที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 15.30 น. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.ศธ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสังกัด กศน.และมอบของโครงการ ศ.ค.ส.(ศึกษาธิการส่งความสุข) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายชูชีพ ธรรมเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี ประธานที่ประชุมฯ ณ ศธจ.ปน