ร่วมตอนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

: 41

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมตอนรับ นายอามีน กะดะแซ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี