โครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าโกงกาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน

: 21

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาติ และกิจกรรมนักเรียน ดำเนินโครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าโกงกาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน