พิธีเปิดการบรรยายสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสา”

: 13

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเมธาพร จวงเศวต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เป็นประธาน พิธีเปิดการบรรยายสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสา” ณ หอประชุมโรงเรียนสะนอพิทยาคม