การประชุมปฏิบัติการ SDG4 การสร้างหลักประกันเด็กปฐมวัย

: 10

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ SDG4 การสร้างหลักประกันเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์ค อิน ทาวน์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฐมวัย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2563