พิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน”

: 9

พิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน”

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมลานสานฝัน ชั้น 3 TK Park Pattani (อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี)