การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563

: 12

การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563

           เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาลศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุม