ศธ.นำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

: 19

ศธ.นำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 13.00 น. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา จำนวน 202 คน และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 124 แห่ง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 340 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา สำหรับจังหวัดปัตตานีมี นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านปะแดลางา/นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล/ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล