“น้องใหม่จุฬา 2514 มอบจักรยานยืมเรียน”

: 15
“น้องใหม่จุฬา 2514 มอบจักรยานยืมเรียน”
           เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยนางมาเรียม ยะสะแต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบจักรยานภายใต้ชื่องาน “น้องใหม่จุฬา 2514 มอบจักรยานยืมเรียน” โดยมีนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมามอบจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ “น้องใหม่จุฬา 2514 มอบจักรยานยืมเรียน” โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับและร่ยวมพิธีรับมอบจักรยาน ในโครงการดังกล่าว ในจังหวัดปัตตานี มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เดินทางมารับมอบจักรยาน จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 100 คน 100 คัน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดมหิงษาราม อ.ปะนาเระ โรงเรียนบ้านน้ำใส อ.มายอ โรงเรียนบ้านป่าม่วง อ.สายบุรี โรงเรียน ตชด.พิริยานุเคราะห์ 4 อ.มายอ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี