ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด จ.ปัตตานี

: 34

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด จ.ปัตตานี

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางมาเรียม ยะสะแต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการส่งชุดการแสดงประจำร้านนาวากาชาด โดยมีผู้แทนหน่วยงานการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี