ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ปัตตานี

: 68

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ปัตตานี

              เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดปัตตานี และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินการประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ พสน.จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี