• News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

20 มี.ค. 2019 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2019 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
13 ก.พ. 2019 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
12 ก.พ. 2019 ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 ม.ค. 2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 ม.ค. 2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 ม.ค. 2019 ประกาศผลการคัดเลือกทุน สควค.

|ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มี.ค. 2019 ประกาศ กศจ.สงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
18 มี.ค. 2019 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System
14 มี.ค. 2019 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
6 มี.ค. 2019 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
6 มี.ค. 2019 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามผลการประชุมหารือวันที่ 31 มกราคม 2562
21 ก.พ. 2019 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 3 ที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่1) จำนวน 48 อัตรา
6 ก.พ. 2019 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)
14 ม.ค. 2019 งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

|กิจกรรมภายในสำนักงาน

Image is not available
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ดร.ชูสิน วรเดช
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
กลุ่มงาน
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

|ลิงก์ระบบ

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

22 มี.ค. 2019 ประกาศ กศจ.สงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
20 มี.ค. 2019 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2019 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
21 ก.พ. 2019 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 3 ที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่1) จำนวน 48 อัตรา
12 ก.พ. 2019 ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 ม.ค. 2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 ม.ค. 2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 ม.ค. 2019 ศธจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

|สารสนเทศ

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider