• News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

25 มิ.ย. 2019 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
14 มิ.ย. 2019 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
7 มิ.ย. 2019 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
10 พ.ค. 2019 ประกาศ กศจ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เป็นการเฉพาะราย
2 พ.ค. 2019 ประกาศ กศจ. เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะราย
20 มี.ค. 2019 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2019 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
13 ก.พ. 2019 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
12 ก.พ. 2019 ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 ม.ค. 2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

|ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 2019 รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 2562
28 พ.ค. 2019 โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝึกนักเรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
1 พ.ค. 2019 บัญชีตําแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 7)
1 เม.ย. 2019 [ข่าวการรายงานตัว] – ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
22 มี.ค. 2019 ประกาศ กศจ.สงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
18 มี.ค. 2019 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System
14 มี.ค. 2019 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
6 มี.ค. 2019 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
6 มี.ค. 2019 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามผลการประชุมหารือวันที่ 31 มกราคม 2562
21 ก.พ. 2019 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1 , เขต 2 และ เขต 3 ที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่1) จำนวน 48 อัตรา

|กิจกรรมภายในสำนักงาน

Image is not available
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ดร.ชูสิน วรเดช
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Arrow
Arrow
1
2
Slider
Image is not available
กลุ่มงาน
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

25 มิ.ย. 2019 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในโอกาสมาปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
17 มิ.ย. 2019 พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
14 มิ.ย. 2019 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
14 มิ.ย. 2019 รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 2562
7 มิ.ย. 2019 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6 มิ.ย. 2019 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562
28 พ.ค. 2019 โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝึกนักเรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
24 พ.ค. 2019 การจัดทำ MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 พ.ค. 2019 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มิ.ย. 2019 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
14 มิ.ย. 2019 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557
7 มิ.ย. 2019 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
10 พ.ค. 2019 ประกาศ กศจ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เป็นการเฉพาะราย
2 พ.ค. 2019 ประกาศ กศจ. เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะราย
1 พ.ค. 2019 บัญชีตําแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 7)
1 เม.ย. 2019 [ข่าวการรายงานตัว] – ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

|สารสนเทศ

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider